Anh Đặng Tiến Hợp- Xala- Hà Đông

Anh Đặng Tiến Hợp- Xala- Hà Đông

chị Nguyễn Thu Hương- T.p Việt Trì

chị Nguyễn Thu Hương- T.p Việt Trì

Chị Phạm Quỳnh Hoa- Hà Đông

Chị Phạm Quỳnh Hoa- Hà Đông

Chị Nguyễn Thị Trọng- Bắc Ninh

Chị Nguyễn Thị Trọng- Bắc Ninh

Anh  Lê Minh Cường- Ninh Hiệp

Anh Lê Minh Cường- Ninh Hiệp

Anh Lưu Việt Thắng- NP Bắc Giang

Anh Lưu Việt Thắng- NP Bắc Giang