Chung Cư Sunshine Minh Khai - Anh Tùng

Dự toán: 200 triệu đồng Chủ đầu tư: Anh Tùng Loại hình: Chung Cư Diện tích: 90m2 Chất liệu: Malaysia kết hợp sơn inchem Năm thực hiện: 2020 Địa chỉ: Minh Khai
Canon EOS 750D1189 Canon EOS 750D1167 Canon EOS 750D1225
.
. 18009243
.

Chat Facebook