Chat Facebook

Thiết Kế Chung Cư Ngoại Giao Đoàn - 120m2 - Anh Hải

Dự toán: 260.000.000 Chủ đầu tư: Anh Hải Loại hình: Chung Cư   Diện tích: 120m2  Chất liệu: MDF chống ẩm An Cường Năm thực hiện: 2023 Địa chỉ: Ngoại Giao Đoàn 
"
. 0981963993
.
.